Dette skjer etter du slutter

Det finnes mange helsegevinster ved å slutte å røyke

Når du slutter å røyke begynner kroppen umiddelbart å reparere skadene den er blitt påført gjennom røykingen. Hvor raskt forbedringene kommer avhenger av hvor mye og hvor lenge du har røykt.

Etter 20 minutter

-slutter du å forurense luften omkring deg

-synker blodtrykk og puls til det normale

-øker temperaturen i hender og føtter til det normale

Etter 8 timer

-blir mengden kullos i blodet normal igjen

-øker mengden oksygeninnholdet til det normale i blodet

Etter 24 timer

-er risikoen for hjerteinfarkt blitt lavere

Etter 48 timer

-tilpasser nervecellene seg den manglende nikotintilførselen

-blir lukte- og smaksevnen bedre

-er musklene rundt luftrørene avslappet, og det blir lettere å puste

-øker lungekapasiteten

Etter 2 uker til 3 måneder

-blir blodforsyningen bedre

-blir du mindre andpusten

-øker lungekapasiteten med opptil 30 %

Etter 1 til 9 måneder

-reduseres hoste, tette bihuler og tretthet, og det blir lettere å puste

-vokser nye flimmerhår ut i luftveiene, og faren for luftveisinfeksjoner blir mindre

-får kroppen generelt mer overskudd

Etter 1 år

-er risikoen for å dø av hjerteinfarkt halvert

Etter 5 år

-er risikoen for å dø av lungekreft halvert

Etter 10 år

-er celler som var i ferd med å utvikle seg til kreftceller erstattet med friske celler