Ikke ta sjansen på røykesluttmetoder som forårsaker vonde abstinensplager og alvorlige bivirkninger fra medisiner

Heldigvis finnes Allen Carrs Easyway

Andre røykesluttmetoder kan gi deg vonde abstinenser og alvorlige bivirkninger fra medisiner. Heldigvis er Allen Carrs Easyway forskjellig. Easyway er et rent og naturlig røykeslutt som virker gjennom å endre ditt syn på sigaretten, slik at du lykkes med å slutte på en måte som er viljestyrkefri, varig og uten medikamenter. Det virker umiddelbart og uten gimmicks.


Nikotinpreparater kan gi deg alvorlige bivirkninger

Allen Carrs Easyway vil ikke gi deg sår, muskelsmerter og hodepiner som Nicorette og andre nikotinmidler kan forårsake. Med nikotinmidler (tyggis, plaster, inhalator) risikerer du kvalme og svimmelhet, brystsmerter og uregelmessig hjerterytme, blodtrykksøkning, oppkast og mye mer. Nikotinpreparater har i sjeldne tilfeller også andre svært alvorlige bivirkninger. I mange tilfeller er det problematisk i kombinasjon med andre medisiner du tar.

Internasjonal forskning dokumenterer at nikotinmidler er nærmest virkningsløst som røykesluttmiddel. Det er dokumentert at nikotinmidler har NULL røykeslutt-effekt på 90% av røykerne. Ni av ti feiler fullstendig når de følger legemiddelindustriens råd og preparater. Heldigvis finnes Allen Carrs Easyway.


Antidepressiva har liten effekt på røykeslutt, men store bivirkninger

Depresjon, savn og nedstemthet er velkjente bivirkninger forårsaket av andre røykesluttmetoder enn Allen Carrs Easyway. Det har ført til at enkelte leger anbefaler antidepressiva som Zyban ved røykeslutt.

De aller fleste som går på Zyban risikerer noen form for bivirkning. Listen over bivirkninger er lang. Her er noen: søvnproblemer, slag, kvalme og svimmelhet, angst og irritabilitet og mer hodepine.

Heldigvis finnes Allen Carrs Easyway.


Viljestyrkemetoden fører til vonde abstinenser

Røykeslutt via telefonrådgivning, vanebrytende terapi, røykeaversjon, hypnose og akupunktur fungerer i hovedsak kun på viljestyrke. Disse metodene baserer seg kun på å få deg til å bruke viljestyrke daglig for å motstå fristelsen og "holde ut" uten sigaretten.

Problemet med dette er at abstinensplagene som disse røykesluttmetodene forårsaker er som en dryppende kran på viljestyrken din. Etterhvert blir abstinensplagene så store at de aller fleste røykere tenner en ny sigarett ved første sosiale anledning eller stressede øyeblikk.

Internasjonal forskning dokumenterer at viljestyrke har minimal effekt som røykesluttmetode: 95 av 100 personer mislykkes med viljestyrkemetoden etter relativt kort tid.

Heldigvis finnes Allen Carrs Easyway. Easyway baserer seg ikke på viljestyrke eller at man skal oppgi noe. Når du slutter med Allen Carrs Easyway føler du ingen forsakelse og har ingen frykt for å sprekke ved sosiale anledninger, ferier og i stressede perioder. Du trenger heller ikke sterk motivasjon i forkant.